TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU SUITA DE APLICAȚII ROOMIO

CADRUL ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Prezentul site este proprietatea S.C. ESOLUTIONS GRUP S.R.L, denumit în continuare eSolutions sau ESOLUTIONS GRUP.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă ca au citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, va rugam sa nu folosiți Produsele sau serviciile Esolutions.

Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul acestor termeni și condiții, utilizatorul este rugat sa se adreseze in scris la adresa de e-mail: office@esolutions.ro.

DESCRIEREA SUITEI DE APLICAȚII

ROOMIO este o suită de aplicații web și încorporează trei soluții de tip digital office: rezervare săli de întâlniri, rezervare birouri și auto-înregistrare (self registration), denumite in continuare “Produsele”.

Soluția de rezervare a sălilor de întâlniri simplifică foarte mult procesul de organizare a unei ședințe: prin utilizarea oricărui dispozitiv conectat la internet, roomio afișează planificările orare pentru fiecare sală, preluând informații din sistemele de calendare și planificare a timpului. Aplicația acceptă date introduse manual sau date sincronizate automat din sistemele de calendar online. Mai mult, planurile de atribuire sunt transferate automat și imediat pe afișajul de la intrarea in sala, prin intermediul dispozitivelor de semnalizare electronica sau panouri interactive.

Soluția de rezervare de birouri a fost dezvoltată pentru a ajuta companiile să optimizeze gestionarea spațiului, oferind în același timp angajaților posibilitatea de a rezerva cu ușurință un birou/ stație de lucru care să răspundă nevoilor lor. Aplicația oferă opțiuni avansate de filtrare după locație sau echipamente și dotări, afișează spatiile disponibile în consecință și permite rezervarea unei birou de la o zi până la 3 săptămâni.

Soluția de auto-înregistrare este o aplicație multifuncțională de gestionare a vizitatorilor, pe care oaspeții o folosesc pentru a își anunța sosirea și prin care sunt îndrumați către departamentul sau sala de întâlnire corespunzătoare. Aplicația permite corporațiilor, hotelurilor, fabricilor, asociațiilor profesionale, spatiilor de lucru in comun, băncilor, spitalelor, sau birourilor cu  mai mulți chiriași să gestioneze fără efort experiența vizitatorilor sau a personalului, oferind fluxuri de înregistrare diferite, atât pentru vizitatori, cât și pentru angajați.

 

ÎNREGISTRAREA

Daca ești interesat de unul dintre Produsele din suita roomio poți oricând solicita o ofertă personalizată printr-un email la office@esolutions.ro, sunând la numărul de telefon +40753 029 187, sau poți face o vizita la sediul nostru din Strada General Constantin Budișteanu Nr. 28C, etaj 4, Sector 1, București.

Pentru utilizarea aplicației de rezervare de săli de ședințe sau de auto-înregistrare este necesară instalarea și configurarea acesteia pe tablete cu sistem de operare Android și crearea ulterioară de conturi personale de autentificare.

 

NU CONSTITUIE OFERTE

Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca fiind mai mult decât o invitație sau recomandare de a achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile/Produsele oferite. Decizia de a se angaja în vreun raport contractual concret cu Esolutions Grup aparține exclusiv utilizatorilor site-ului.

Deoarece informația prezentată pe acest site este cu caracter general, este posibil ca în cazuri individuale concrete, informațiile prezente pe site să fie completate cu clauze specifice, incluse în contracte concrete, ce vor fi perfectate de către părți.

Înainte de a lua orice decizie referitoare la colaborarea cu Esolutions Grup, este important să contactați un reprezentant al eSolutions, care vă poate explica în detaliu condițiile colaborării, punându-vă la dispoziție contracte special concepute în acest sens.

 

CONDUITA UTILIZATORILOR

Esolutions Grup nu conferă utilizatorilor dreptul de a modifica parțial sau integral Produsele, de a reproduce parțial sau integral Produsele, de a copia, vinde/revinde sau de a exploata Produsele în orice maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Esolutions Grup.

Utilizatorii vor răspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, aduse Esolutions Grup, cu intenție sau din culpa (neglijența sau imprudența) utilizatorului sau persoanelor pentru care acesta răspunde sau ca urmare a folosirii frauduloase a Produselor sau a site-ului.

Esolutions Grup SRL nu va fi răspunzătoare pentru folosirea frauduloasa a Produselor sau a site-ului de către utilizatori.

 

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Informațiile cuprinse în acest site se referă exclusiv la servicii si produse Esolutions Grup.

Întregul conținut al suitei de aplicatii ROOMIO – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Esolutions Grup și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Esolutions Grup a oricăror elemente enumerate mai sus se sancționează conform legislației in vigoare.

Întregul conținut al prezentului site este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de către Esolutions Grup. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind materialele prezentate în acest site, aparțin exclusiv Esolutions Grup.

Membrii Esolutions Grup își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își vor exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, informație sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană.

Persoanelor care utilizează prezentul site le este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site, fără acordul prealabil din partea Esolutions Grup.

Descărcarea sau copierea, prin alte metode a fotografiilor și materialelor de pe site, nu transferă către persoana care a realizat acele descărcări ori copieri, licență sau drepturile asupra materialelor de pe site.

Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul utilizării site-urilor web.

Esolutions Grup depune toate diligențele pentru a prezenta, în mod cât mai exact și concis, toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, Esolutions Grup nu este și nu va fi legal responsabil, în nici o circumstanță, pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

 

RESPONSABILITĂȚI

În nici o împrejurare, Esolutions Grup nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte parți, referitoare la utilizarea a Produselor, serviciilor, acestui site, și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte pagube sau pierderi cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, membrii eSolutions nu pot fi răspunzători de inexactități care pot apărea pe acest site.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar eSolutions nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure ca este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabilește conexiunea.

 

MODIFICĂRI

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând de către eSolutions, fără o notificare prealabilă. De aceea, utilizatorii sunt de acord să recitească această secțiune a site-ului cu regularitate, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea repetată a acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări. Aceasta versiune de Termeni și condiții a fost actualizată ultima data la 22.04.2021.

 

JURISDICȚIE ȘI LITIGII

Termenii, condițiile și conținutul acestui site vor fi guvernate de legea română.

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea Produselor, serviciilor, acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate în el vor fi guvernate de către legislația română în vigoare si vor fi soluționate de instanțele competente din Bucuresti.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal, dă dreptul unilateral și neechivoc ca Esolutions Grup să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.